Hälsopaket

Lilla hälsopaketet

Passar dig som startat din hälsoresa och känner dig trygg i hur din kropp fungerar men behöver hjälp med stöttning och vägledning och olika verktyg för att nå hållbara hälsomål. Vi jobbar tillsammans i ca 3 månader.

Pris: 3990 kr
Vad ingår: Ett första samtal à 80 minuter. Två uppföljande coachingsamtal à 30 minuter där det ingår ny analys av ditt hälsotillstånd vid varje tillfälle.

Mellan hälsopaketet

Passar dig som vill gör en livsstilsförändring med att hitta roten i grundorsaken till ditt mående med en hållbar plan och målsättning på vägen för att hitta glädje och energi.

Pris: 5990 kr
Vad ingår: Ett första samtal à 80 minuter. Fyra uppföljande coachingsamtal à 30 minuter där det ingår ny analys av ditt hälsotillstånd vid varje tillfälle.

Stora hälsopaketet

Passar dig som har ett större behov av stöd för att göra en livsstilsförändring både mentalt och fysiskt. Du har gått med obalanser under en längre period och behöver en längre målsättning för att uppnå optimal hälsa med hjälp av kost och livsstil.

Pris: 9990 kr
Vad ingår: Ett första samtal à 80 minuter. Åtta uppföljande coachingsamtal à 30 minuter där det ingår ny analys av ditt hälsotillstånd vid varje tillfälle.